shirtsimac.JPG

Vereniging regels


Algemeen

Hockey is een buitensport, en wordt bij VMHC Basko beoefend door kinderen vanaf 6 jaar.
Kinderen vanaf 6 jaar krijgen de beginselen van het hockey spelenderwijs aangeleerd in de hockeyschool.
Na een jaar hockeyschool worden de kinderen ingedeeld in een F team (groep 4 basisschool).
Deze kinderen spelen interne competitie bij Basko, of KNHB competitie tegen andere F teampjes in de regio.
Vanaf de E-jeugd (groep 5 en groep 6 van de basisschool) wordt er bij Basko competitie gespeeld bij de KNHB. De eerste jaars E spelen in 6 tallen, de 2ejaars E spelen in 8 tallen.
Vanaf de E jeugd worden de kinderen ook op sterkte in teams ingedeeld.

Beleidsplan
klik hier: Beleidsplan


Jeugd- en Jongste Jeugd Commissie

De kinderen in de hockeyschool, de F, en de E vallen bij Basko onder de jongste jeugd commissie.

Vanaf de D- jeugd (groep 7 en 8 van de basisschool) tot en met de A-jeugd spelen de kinderen in 11-tallen, en deze categorieën vallen onder de jeugdcommissie.


Vrijwilligers

De vereniging kan alleen functioneren door de inzet van vrijwilligers. Er wordt door het bestuur gestreefd naar een gezonde financiële situatie. De contributie kan laag worden gehouden door de inzet van ouders en door de inzet van leden bij het geven van trainingen en het coachen van teams.

De vereniging is geen 'kinderopvang'. Het is prima om verbetervoorstellen aan te dragen, maar het actief bijdragen aan activiteiten voor de club heeft de voorkeur.

Van ouders van de jongste jeugd wordt een actieve bijdrage verwacht bij het begleiden van de kinderen tijdens de interne competitie en trainingen. Ook ouders zonder hockeyervaring kunnen hierbij helpen.  


Hockeycompetitie

 De hockeycompetitie loopt grofweg van september tot december en van maart tot juni. De speeldata van de wedstrijden worden door de KNHB bepaald. Afgezien van de zaalhockeycompetitie wordt er in de tussenliggende periode in principe niet gehockeyed.

Alle competitie wedstrijden worden bij Basko op kunstgras gespeeld. Elk team traint in de competitieperiode 1 keer per week. De eerstelijns elftallen (A1, B1, C1 en D1) trainen 2 keer per week.

Zaalhockey

In de winter wordt er door 11-tallen (vanaf de D-jeugd) ook zaalhockey gespeeld.

Vanwege het beperkt aantal zaaluren en het tekort aan specifieke zaalbegeleiding (trainers, scheidsrechters en coaches) is het onmogelijk om alle 11-tallen van de junioren en senioren in de zaal te laten spelen. Daarom is er een keuze gemaakt om in alle categorieën (A,B,C,D) 2 teams te laten uitkomen. De overige teams spelen in de winter niet.

 

Winterstop

Regelmatig wordt er gekeken of er voor de jeugd extra hockeyactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het wel of niet mogelijk zijn van deze activiteiten hangt af van de beschikbaarheid van vrijwilligers die training willen geven of andere activiteiten willen organiseren.

 

Een groot deel van het kader ondersteunt de zaaltrainingen en – competitie. Het is in deze periode niet mogelijk om buitentrainingen te ondersteunen. Materialen worden niet uitgegeven, het clubhuis is niet open en er is geen verlichting. Tevens zorgen vorst en sneeuw ervoor dat er niet op de velden mag worden gespeeld.

Als het niet vriest is het niet verboden om de velden te betreden en zelf met het team te trainen. Zelf een trainer en ballen regelen is dan nodig.

 

Zomerstop

Aan het einde van de veldcompetitie stoppen ook de trainingen. Er zijn weinig trainers beschikbaar in deze periode. De materiaaluitgifte wordt niet geregeld en het clubhuis is niet open. Ook is er geen verlichting in de avonduren. Wel zijn er vaak selectiewedstrijden en toernooien.

 

Trainingen

Het trainingsmateriaal wordt centraal uitgereikt. Tijdens trainingen is het clubhuis geopend.
De trainingen worden gegeven door mensen met een hockey achtergrond. Er lopen coördinatoren rond om de trainers te begeleiden.

Als de training niet doorgaat vanwege weersomstandigheden worden de trainingen centraal afgelast. Mededelingen hierover staan dan op de website.