shirtsimac.JPG

Hockey zaalhockeyInvallen bij anders teams:


Bijlage bij speelgerechtigdheid zaalhockey.pdf

Niet iedereen speelt competitie via de hockeybond. Basko regelt voor die spelers eigen wedstrijdjes in de Heiberg.