shirtsimac.JPG

Contact ledenadministratie

Alle wijzigingen, ook adreswijzigingen, omtrent het lidmaatschap kunnen gestuurd worden naar de ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail naar: [email protected]

Wijzigingen in de status van het lidmaatschap moeten voor 1 juni worden doorgegeven. Na 1 juni beoordeelt het Bestuur of uw aanvraag gehonoreerd wordt.