fc0dd836-7227-11e7-9573-784f436738f0-1-2800x1400-1541664005.jpg h1.jpg shirtsimac.JPG
Mededeling Augustus
3

Algemene Ledenvergadering 14-09

Nieuws afbeelding Op woensdag 14 september houden wij onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering, waarbij we u als leden uitnodigen samen de belangrijkste dingen voor onze club door te nemen. 
De vergadering start om 20.30 uur. 

We zien erg uit naar jullie komst!

Onderstaand de agenda voor de ALV van 14 september 2022:

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Goedkeuring verslag ALV d.d. 8 september 2021 (online ter inzage)

4. Wijziging Statuten VMHC Basko 

5. Jaarverslag van de secretaris (online ter inzage)

6. Jaarverslag Materiaalcommissaris

7. Jaarverslag Stichting Accommodatie Basko

8. Jaarverslag Penningmeester

9. Rapport Kascommissie

10. Benoeming Kascommissie

11. Begroting Penningmeester

12. Mededelingen bestuur en discussie

13. Verkiezing bestuursleden

14. Verkiezing voorzitter

15. Rondvraag

16. Sluiting