fc0dd836-7227-11e7-9573-784f436738f0-1-2800x1400-1541664005.jpg h1.jpg shirtsimac.JPG
Nieuws Mei
24

Basko Nieuwsbrief voorjaar 2019

Nieuws afbeelding

Nu het seizoen bijna aan zijn einde is gekomen lijkt het ons goed om met deze nieuwsbrief iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Er staat de komende weken en maanden nog genoeg op stapel. Hieronder een overzicht:

·        Save de date: op 16 juni vanaf 14.00 zetten we alle kampioenen van het afgelopen seizoen nog eens speciaal in het zonnetje. Zorg dat je erbij bent!!!!

 

·        Ook  vieren we komend seizoen dat we in november 2019  60 jaar bestaan. We willen hier op zaterdag 31 augustus bij stilstaan. Als voorbereiding op de start van het seizoen (dat een weekend later begint) worden er op 31 augustus een groot aantal oefenwedstrijden gehouden. Rond de klok van 15.00 is er ook een wedstrijd gepland tussen de Boekaniers( vereniging van (oud-) hoofdklassespelers ) en een team van Basko spelers. Ook aan de inwendige mens wordt natuurlijk gedacht.
Na afloop daarvan is er feest!!!

 

·        Het bestuur heeft gemeend alles in het werk te moeten stellen om bij Basko een veilig clubklimaat te bewerkstelligen. Daartoe hebben we o.a. 2 vertrouwenspersonen aangezocht (Cecile Clesca - Hoeks en Eric van Schagen) en hebben we besloten dat iedereen die met de begeleiding van jeugdspelers en speelsters van doen heeft, een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) moet aanvragen. Met ingang van het nieuwe seizoen moet dus iedereen die met de begeleiding van  jeugdleden te maken heeft, zo’n VOG kunnen overleggen. De aanvraag is overigens gratis. Betrokkenen zullen door iemand van het bestuur hierover benaderd worden.

 

 

·        Sportcomplex de Heiberg heeft ons laten weten dat  2 van de 3 hallen een andere bestemming krijgen. Dat betekent nog al wat voor de beschikbaarheid van (trainings-) uren voor het zaalhockey. We zijn intensief in gesprek met de gemeente om te onderzoeken of er bij de 2 sporthallen van de gemeente nog uren in te huren zijn. Mocht dat niet lukken en als we ook elders in de omliggende gemeenten niet terecht kunnen, heeft dat tot gevolg dat we met minder teams de zaal in kunnen.

 

·        Een grote vereniging (en met meer dan 900 leden kunnen we gerust zeggen dat wij tot die categorie behoren) vraagt om veel vrijwilligers die de taken die allemaal gedaan moeten worden op zich nemen. Tot nu toe is het ons redelijk gelukt om die vrijwilligers te vinden, maar voor het komend seizoen vallen er een aantal plekken open. We zijn dus naarstig op zoek naar leden, ouders, grootouders en andere betrokkenen die de opengevallen plekken in zouden willen vullen. Concreet zijn we op zoek naar:

- Een penningmeester of een aantal personen met en financiële achtergrond die samen een financieel team zouden willen vormen om zo de taken te kunnen verdelen;
- Een secretaris van de Technische Commissie;
- Iemand die de ledenadministratie wil verzorgen;
- TC leden voor jeugd (meisjes- en jongenslijn) en heren senioren;
- Leden voor de zaalhockeycommissie;
- Leden voor de scheidsrechterscommissie;

 

·        De technische commissie is al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Zo is er gesproken met coaches en trainers die afgelopen seizoen actief waren en hun ervaringen over spelers en speelsters delen met de TC om zo een zo goed mogelijke teamsamenstelling voor 2019/2020 te kunnen maken. We proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met ieders wensen of belangen en we streven ernaar om alle beslissingen bij vragen uit te kunnen leggen. Toch kan het voorkomen dat spelers/speelsters of ouders  andere opvattingen hebben over de gemaakte keuzes. Aarzel niet om dan om uitleg te vragen, maar we vragen ook om begrip, omdat er soms lastige keuzes gemaakt moeten worden.

 

Met sportieve groet,

Huub Verhagen

Voorzitter VMHC Basko