fc0dd836-7227-11e7-9573-784f436738f0-1-2800x1400-1541664005.jpg h1.jpg shirtsimac.JPG

Vertrouwenscontactpersonen


VMHC Basko wil een hockeyclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en plezier beleeft aan de hockeysport. Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. 
  
Hiervoor zijn twee vertrouwenscontactpersonen (VCP's) aangesteld: 
* Mevrouw Cecile Hoeks
   e-mailadres: [email protected]  
* De heer Eric van Schagen 
   e-mailadres: [email protected]
   telefoon: 06-53218304  

Deze personen fungeren als eerste opvang voor alle betrokkenen van VMHC Basko (hockeyers maar ook ouders, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers en bestuursleden) met een klacht of een vraag met betrekking tot de algemeen geldende gedragsregels. De VCP biedt een luisterend oor, werkt vertrouwelijk, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.