shirtsimac.JPG

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei van het lopende competitiejaar. U kunt uw opzegging sturen (bij voorkeur) per e-mail naar de ledenadministratie. We hanteren hierbij een coulance van een maand.
Bij een opzegging na 1 juni van het lopende competitiejaar blijft u contributieplichtig voor het volgend seizoen, ook al kunt of wilt u niet meer voor Basko spelen. Het lidmaatschap eindigt dan pas aan het eind van het volgende seizoen.
De bovenstaande regeling is ook van toepassing op het zaalhockeylidmaatschap.
Uitzonderingen op bovenstaande regel zijn ter beoordeling van het Bestuur.
 
Basko ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van contributie omdat een lid door bijvoorbeeld blessure of zwangerschap een deel van het seizoen niet kan spelen. We willen een ieder die dit aangaat erop wijzen dat de club hier niet verantwoordelijk voor is en wij geen restitutie-regeling kennen. Van deze regel kan worden afgeweken. Ook dit is ter beoordeling van het Bestuur