shirtsimac.JPG

Lidmaatschap ledenadministratie

Alle wijzigingen, ook adreswijzigingen, omtrent het lidmaatschap kunnen gestuurd worden naar de ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail naar: [email protected]
Wijzigingen in de status van het lidmaatschap moeten voor 1 juni worden doorgegeven. Na 1 juni beoordeelt het Bestuur of uw aanvraag gehonoreerd wordt.

Adres secretariaat:
Sabine Prins
Donge 29
5504 MG Veldhoven
06-41164641